Bilişim Meslek Liseleri Bilgi Yarışması

687Türkiye’de yüzlerce Meslek Lisesi bulunduğunu ve bu eğitim kurumlarından mezun olanların nitelikli ara eleman olarak kolaylıkla iş bulamadıklarını görüyoruz. Bu durumun sebeplerinin başında iş arayanların sahip olduğu yetkinliklerin işverenlerin iş gücü profillerine uygun olmaması ve ne yazık ki meslek liselerinden mezun olanların çoğunun kendi alanında çalışmayı hedeflemiyor olması gelmektedir. Dünyanın karmaşıklığı ve eğitimde çoklu disiplin yaklaşımı, günümüzde gençlerin başarılı olabilmek için daha fazlasını bilmeye ve daha fazlasını yapabilmeye olan ihtiyacını gösteriyor. Bundan dolayı gençlerin aldığı örgün eğitim yanında her türlü imkanları kullanarak çalışma hayatında ihtiyaç duyacakları yetkinlikleri kazanabilmeleri gerektiğini düşünüyoruz.

Mesleki bilgi, beceri ve yetkinlikler, gençlerin eğitim ve daha sonraki hayat boyu öğrenme süreçlerinde çeşitli uzaktan eğitim stratejileri ile arttırılabilir. Bunun farkında olan Çizgi Tagem 1999-2015 yılları içinde Bilişime Giriş, MS Office ve Uygulama Programları, Bilgisayar Donanım ve Ağ Teknolojileri, Bilgisayar Mühendisliği ve Gömülü Sistemler, Yazılım Mühendisliği ve Bilişim Güvenliği Eğitimleri konularında 1,500 saat görsel eğitim hazırlamış ve özellikle olanakları sınırlı bölgelere yararlı olabilmesini amaçlamıştır.

exper_logo2014 yılında 30,000 soru ile oluşturulan sınav ve sertifika sistemi öğrencilerin tekrar tekrar kendilerini sınayarak deneme yanılma süreçlerinde eğitilmelerini sağlamakta ve Bilişim Sektöründe gereken yetkinlikler konusunda farkındalık yaratmayı amaçlamaktadır. Türkiye’nin önde gelen bilgisayar markalarından Exper’in sponsorluğunda hazırlanan  Bilişim Meslek Liseleri Bilgi Yarışması bu amaçla düzenlenmiştir.

Yarışma Sayfası: http://www.cizgi-tagem.org/?page_id=15137

Yorumlar